Dijk

Dijk

Vanaf de dijk met verderop de Eemshaven